Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

21.01.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I (16.00 - 17.15)
Uszkodzenie urazowe i nie-urazowe mózgu – epidemiologia, patofizjologia, rokowanie.
(Dr n.med Piotr Czempik)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Protekcja mózgu na bloku operacyjnym.
(Dr Iza Duda)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Okołooperacyjne strategie protekcji rdzenia kręgowego.
(Dr Paweł Piwowarczyk)
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dyskusja


Sesja II - (17.30 - 19.00)
Protekcja mózgu w OIT.
(Prof. dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Rola amantadyny w neuroprotekcji.
(Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, SUM w Zabrzu
Rola cerebrolizyny w neuroprotekcji.
(Prof. dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.