Proszę czekać...
zamknij

Śląski Rejestr OIT

W latach 2010-2019 w województwie śląskim funkcjonował Śląski Rejestr Oddziałów Intensywnej Terapii. Przez całą dekadę do Rejestru wprowadzani byli dorośli pacjenci hospitalizowani w wieloprofilowych oddziałach intensywnej terapii w naszym regionie. Zbierane były podstawowe dane demograficze, informacje na temat chorób towarzyszących, rozpoznań, sposobów prowadzonego leczenia oraz jego wyników. Dane z Rejestru służyły planowaniu i realizacji procedur intensywnej terapii, podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych, przygotowywaniu, oraz promowaniu współpracy pomiędzy oddziałami w regionie śląskim. Obecnie dane te są dostępne do prowadzenia wielośrodkowych analiz i opracowań naukowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Oddziału Śląskiego PTAiIT lub jednego z członków Komitetu Sterującego Rejestru .

Śląski Rejestr OIT

Strona WWW: rejestr-oit.pl