Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

17.12.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I (16.00 - 17.00)
Meandry sukcesu.
(Dr hab.n.med Ewa Podwińska)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu
Relacja ze zjazdu ESRA – Szczyrk 22-24.11.2018
(Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, SUM w Zabrzu


Sesja II - (17.30 - 18.45)
Relacja ze zjazdu Euroanesthesia – Kopenhaga 02-04.06.2018
(dr n.med Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Relacja ze zjazdu ISICEM - Bruksela 20-23.03.2018
(Prof. dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra o Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
(Prof. dr hab.n.med. Ewa Kucewicz-Czech)
Katedra o Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.