Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

04.01.2018 Sposób uzyskania dantrolenu w przypadku wystąpienia hipertermii złośliwej. (dotyczy województwa śląskiego)
Lek jest zdeponowany w Hurtowni farmaceutycznej SALUS International Sp Zoo 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 (w przypadku użycia do transportu GPS najlepiej wpisać Katowice Floriana 7 – Siedziba Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej)

Celem otrzymania leku należy dzwonić pod nr +48 728 966 717; telefon jest czynny 24/7. Jeśli nikt nie odpowiada proszę natychmiast wysłać SMS na ten sam numer.

Transport leku należy zrealizować we własnym zakresie. Osoba odbierająca lek musi posiadać  pisemne upoważnienie od lekarza zlecającego lub kierownika apteki szpitalnej do odebrania leku. Upoważnienie musi zawierać – imię , nazwisko nr dowodu osobistego upoważnionego, nr rejestracyjny pojazdu transportującego i czytelny podpis lub / i pieczątka upoważniającego.

Warunki transportu – temp +15 do +25oC

W godzinach pracy hurtowni – lek wydawany jest Komorze Wydań Hurtowni; w pozostałych godzinach w Portierni.  Hurtownia nie pracuje: od 6:00 w sobotę do 19:00 w niedzielę

W czasie pracy hurtowni wydanie następuje w ciągu kilku minut, w czasie wolnym do 40 minut

1 opakowanie dantrolenu zawiera 12 fiolek po 20 mg leku. Lek jest w postaci proszku, który należy rozpuścić w wodzie do wstrzyknięć (1 fiolkę należy rozpuścić w 60 ml). Podaje się we wstępnej dawce 2,5 mg/kg. Wstępna dawka wynosi 2,5 mg/kg, którą można maksymalnie zwiększyć do 10 mg/kg

1 opakowanie dantrolenu kosztuje 4 700 PLN, lek jest dostępny w ramach importu docelowego

W ciągu 24 h należy dostarczyć do Hurtowni SALUS Katowice zaakceptowany w MZ (Departament Polityki Lekowej i Farmacji) wniosek na import docelowy leku (wniosek na ratunek życia). Nr faksu + 22 634 9311.

Dane do wniosku na import docelowy:
Nazwa produktu leczniczego – Dantrolen
Nazwa powszechnie stosowana – Dantrolen Natrium
Postać farmaceutyczna, dawka: sucha substancja, 20 mg, proszek do przygotowania roztworu do iniekcji
Ilość produktu leczniczego – wielokrotność opakowania po 12 fiolek
Okres kuracji 1-2-3 dni (wg potrzeby)


Pobranego leku z Hurtowni nie można zwrócić (nieznane, niepewne warunki transportu)